www.sbdtyn.cz


Vyúčtování služeb 2020

16.03.2021 00:00

 Vyúčtování služeb za rok 2020

Dokladové ( papírové) vyúčtování bude nájemníkům předáno do 30.4.2021 a po uplynutí reklamační lhůty bude probíhat finanční vyrovnání na bankovní účty, popř. složenkou, ve výjimečných případech v hotovosti ( kdy uživatel bytu nevlastní bankovní účet). Finanční vyrovnání přeplatků a splatnost nedoplatků z vyúčtování služeb za rok 2020 bude probíhat od 1.6. do 30.6.2021.

—————

Zpět