www.sbdtyn.cz


Orgány družstva

Představenstvo - statutární orgán družstva:

Pavel Klein                      předseda představenstva

Václav Přindiš                 místopředseda představenstva

Michal Vančata                člen představenstva

Vítězslav Novotný            člen představenstva

Petr Malý                        člen představenstva

 

Kontrolní komise:

Pavel Šesták                  předseda kontrolní komise

Jiří Cihla                        člen kontrolní komise

Bc. Jiří Bartoš                člen kontrolní komise