Orgány družstva

Představenstvo - statutární orgán družstva:

František Vodrážka          předseda představenstva

Václav Přindiš                  místopředseda představenstva

Jaroslav Bouda                člen představenstva

Josef Vlkojan                   člen představenstva

Petr Malý                        člen představenstva


Kontrolní komise:

Pavel Šesták                  předseda kontrolní komise

Pavel Klein                     člen kontrolní komise

Jiří Cihla                        člen kontrolní komise