www.sbdtyn.cz


Shromáždění delegátů 2024

Shromáždění delegátů se uskuteční v termínu 23.5.2024 od 17h v hotelu Zlatá loď.
Pozvánky a program budou včas předány.